Situațiile în care apar anumite construcții, iar ulterior se constată necesitatea remedierii unor probleme la rețelele utilitare sunt arhi-cunoscute. Construim, renovăm, reparăm, apoi stricăm pentru că trebuie intervenit la rețeaua de apă, canalizare sau gaz.

Dorim să evităm astfel de situații.

De aceea, la Proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE” din cartierul TÂRNAVA II, discutat în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 28 ianuarie, am propus amendamentul, ca:

Documentația aferentă aprobării Planului Urbanistic Zonal din respectivul Proiect de hotărâre să fie condiționată de aprobarea devierii conductei de canalizare, iar costurile să fie suportate de către investitor;

Ne dorim evitarea situațiilor ambigue, din cauza cărora cetățenii pot avea cheltuieli suplimentare sau să fie puși pe drumuri, de la o instituție la alta, pentru a depune documentații și pentru a obține avize. Nu dorim să se elibereze autorizații de construire pe aceste loturi de teren, traversate de o conductă de canalizare principală, până când aceasta nu va fi deviată, pe cheltuiala investitorului.