Consilierul local Michaela Türk în ședința Consiliului Local din 28.04.2021 

? Am argumentat și în ședințele anterioare că modul de stabilire a chiriei și modul de recalculare a chiriei sunt diferite. Am citit răspunsul ATT-ului referitor la cele sesizate, însă interpretarea legii este în favoarea ATT-ului și nu a chiriașului.

? Revin la răspunsul trimis de către Agenția Națională a Locuințelor – vorbim de autoritatea care reglementează tot ceea ce ține de construcția și administrarea locuințelor ANL – unde se argumentează, cu temei legal, pe 4 pagini, negru pe alb, citez ”contractele de închiriere se actualizează anual în anumite condiții specifice, printre care nu se regăsește și obligativitatea încheierii unor noi contracte de închiriere în funcție de valoarea de înlocuire stabilită, ci numai în raport cu indicele de inflație anual și în funcție de veniturile chiriașilor”.

? Ce altceva avem nevoie pentru a reconsidera modul de recalculare a chiriei?Stabilirea chiriei se face după formula de calcul prevăzută în Anexa 16, iar la recalcularea chiriei se folosește aceiași formulă, dar diferă doar 2 indicatori: rata de inflație și veniturilor/membru de familie, celălalte valori ale formulei rămân neschimbate, adică cele la data stabilirii chiriei.

? Faptul că în noul Act Adițional încheiat în 2021, prin care se stabilește cuantumul chiriei, este șters cu pastă corectoare paragraful prin care se invoca ca și temei legal Ordinul Ministrului, privind stabilirea valorii de înlocuire, ridică niște semne de întrebare. În fișa de calcul însă valoarea de înlocuire a rămas cea stabilită în 2020, deși ANL-ul spune clar că nu se ia în considerare această valoare pentru contractele deja încheiate, adică înainte de august 2020.

? Doresc să ne fie puse la dispoziție documentele prin care ATT a solicitat punctul de vedere al ANL, de asemenea răspunsul primit de la această instituție, sau în cazul în care s-a solicitat punctul de vedere și din partea altor instituții, și aceste documente să fie făcute publice.

Video