În data de 28 ianuarie grupul de consilieri locali liberali a depus la registratura Primăriei proiectul de hotărâre privind implementarea procesului de bugetare participativă în Municipiul Sighișoara.

? O zi mai târziu aflăm, printr-o postare pe pagina privată de facebook a domnului Iulian Sîrbu, că dânsul a demarat procesul de bugetare participativă.? Am încercat să accesăm link-urile din anunțul de pe pagina

? Am constatat cu regret că link-ul către proiectul de hotărâre era nefuncțional. Oare din motive tehnice? Oare din cauza faptului că s-a dat un număr de înregistrare, însă documentul nu a fost redactat? Nu știm! Am încercat de mai multe ori să accesăm acest link fără succes, abia în data de 19 februarie acesta a devenit funcțional.

?Oare dacă proiectul de hotărâre dintr-un anunț pentru dezbatere publică nu este accesibil, procedura a fost implementată corect?

? Dacă și primarul a avut intenția să implementeze procesul de bugetare participativă, am fi apreciat să nu lanseze un proiect concurent, ci să caute o cale de dialog cu noi, iar rezultatul putea fi un proiect de hotărâre comun.

? În data de 18 februarie, după 20 de zile de la depunerea proiectului nostru de hotărâre, primarul împreună cu doamna secretar general ne-au invitat la o discuție despre niște „inadvertențe”, care din punctul nostru de vedere nu pun sub semnul întrebării legalitatea proiectului de hotărâre inițiat de noi.

? A doua zi, am constatat că pe ordinea de zi a ședinței din 25 februarie a fost introdus proiectul inițiat de primar. Așadar, acest proiect a intrat din ziua depunerii în dezbaterea publică, pe când cel depus de noi nici acum, la 27 de zile de la depunere, nu a intrat în dezbatere publică.

? Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primar, trecând peste faptul că acesta este ”inspirat” din Regulamentul Primăriei Suceava și a celei din Craiova, fără a menționa sursa inspirației, considerăm că Regulamentul privind bugetarea participativă nu respectă scopul esențial al acestei proceduri – implicarea cetățenilor în decizia privind cheltuirea banilor publici.

? Inadvertențele pe care le-am identificat în proiectul aflat pe ordinea de zi sunt:

? Din punct de vedere formal nu este clar dacă fondurile sunt alocate pentru anul 2021 sau 2022:

  • La punctul “VII. BUGETUL PROIECTELOR” a regulamentului propus scrie:
  • “Valoarea bugetului estimativ propus, pentru anul bugetar 2021, în cadrul procesului de bugetare participativă pentru proiectele selecţionate este de 200.000 lei, inclusiv TVA.
  • Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 200.000 lei, inclusiv TVA.
  • Anual, prin bugetarea participativă, numărul proiectelor selectate vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Sighișoara pentru acel exercițiu bugetar.”

? În contradicție, la punctul “XIII. PROIECTE CARE VOR FI IMPLEMENTATE” este menționat la punctul 3:

  • “Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu anul bugetar 2022.“

? Tot în capitolul XIII, punctul 2, găsim un angajament contradictoriu:

  • ”Primul proiect din fiecare domeniu (în funcție de numărul de voturi) va fi selectat, restul proiectelor urmând să fie ierarhizate în funcție de numărul de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte.” Având în vedere că sunt 10 domenii enumerate la punctul VI din Regulamentul propus, reiese că vor fi selectate minim 10 proiecte. În aceste condiții valoarea maximă a unui proiect nu poate fi de 200.000 lei, deoarece aceasta este suma totală alocată pentru implementarea proiectelor selectate.

? 2. Alocarea a 200.000 lei este, din punctul nostru de vedere, prea mică. Alte municipii au alocat următoarele valori:

  • Odorhei (34.000 de locuitori): 600.000 lei, 100.000 pentru un proiect
  • Turda (47.000 de locuitori): 1.000.000 lei in total, nu este specificată valoarea pentru un singur proiect.
  • Sibiu și Cluj: 1.500.000 euro, 150.000 euro pentru un proiect

? 3. În proiectul inițiat de primar cetățeanul este de-a dreptul descurajat să se implice în procesul de bugetare participativă, prin introducerea unor criterii greu de îndeplinit, și anume la punctul

  • “VIII. PROIECTE ELIGIBILE”, subpunctul 7, ca fiecare proiect drept criteriu de eligibilitate trebuie ”să se materializeze minim într-un studiu de fezabilitate”.

? Atenție – vă rugăm – ”minim”! Această cerință este de neatins, din punctul nostru de vedere, deoarece niciun cetățean nu poate elabora un astfel de studiu și niciun cetățean nu va cheltui bani din propriul buzunar pentru un astfel de studiu.

? Suntem PENTRU implementarea procesului de bugetare participativă în Sighișoara, dar nu putem susține un proiect care descurajează cetățeanul să se implice cu adevărat în decizia de cheltuire a banilor publici.