Fac parte din comisia pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ.

Am participat la toate ședințele comisiei și doresc să vă comunic următoarele observații referitoare la lucrări din cadrul comisiei, precum și la “hotărârea privind actualizarea Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor din fondul locativ al Municipiului Sighișoara și a Listei de prioritate pentru acordarea de locuințe A.N.L., solicitanților evacuați a căror locuințe au fost retrocedate”.

Doresc să evidențiez două abordări de fond în procesul de repartizare a locuințelor din fondul locativ care, din punctul meu de vedere, nu sunt în conformitate cu regulamentul pe care îl puteți găsi aici:
https://primariasighisoara.ro/…/$FILE/Regulament.pdf

Vechimea dosarului reprezintă un factor foarte important pentru poziția solicitantului pe lista de priorități.

1.) La un dosar s-a propus să fie luată în calcul vechimea cererii pentru o locuință ANL la repartizarea unei locuințe din fondul locativ, în caz că dosarul își pierde eligibilitatea din cauză că solicitantul a depășit pragul de 38 de ani.

Comisia – conform regulamentului – nu are atribuții privind stabilirea de noi reguli.

Din punctul meu de vedere această abordare chiar încalcă principiile de transparență și de egalitate de șanse din art. 3 al regulamentului, deoarece această oportunitate nu este cunoscută în rândul cetățenilor. Dacă această regulă va fi aplicată la un dosar depus pentru o locuință ANL în trecut, atunci aceasta trebuie să fie aplicată la toate dosarele ANL în care solicitantul, în timpul evaluării dosarului, a depășit pragul de 38 de ani.

În concluzie, consider că o astfel de regulă nouă poate fi introdusă numai prin schimbarea regulamentului, și nu prin decizia comisiei de analiză într-un singur caz.

2.) Pe lista de priorități se află, pe primul loc, un solicitant cu o cerere depusă în 2008, însă cererea a fost completată cu documentele justificative necesare abia în anul 2020, fără ca cererea să fie trecută pe listele de prioritate în acești 12 ani. În regulament, la punctul 15 (1) este specificat că

“dosarele solicitanților de locuință din fondul locativ, împreună cu cererea și actele necesare, se vor depune în perioada ianuarie – 31 octombrie…”.

Așadar, numai un dosar complet este eligibil și poate intra în evaluare din punctul meu de vedere.Există, de asemenea, posibilitatea de reactivare a mai multor cereri din trecut care nu au fost respinse în mod explicit.

Consider că solicitanții trebuie să-și exprime dorința de a rămâne pe lista de prioriate pentru fiecare ciclu anual de depunere a dosarelor în perioada ianuarie – 31 octombrie.

Sunt de părere că un dosar reînnoit după o pauză de 12 ani reprezintă un dosar nou și consider nejustificată atribuirea a 12 puncte pentru vechimea dosarului, care are drept efect poziția 1 pe lista de prioritate.

Acesta a fost motivul pentru care am cerut în ședința din 25.02. un amendament prin care am solicitat ca cele 4 liste să fie aprobate separat de către consilieri și nu la pachet, împreună cu listele ANL.În cadrul activității mele în comisia socială am constatat următoarele probleme de formă:

1.) Vorbim de digitalizare, de smart city și în acest context mi se pare extrem de anacronic și ineficient ca procesele-verbale ale ședințelor de comisie să fie scrise de mână într-un caiet. În caz că procesele-verbale nu sunt aprobate de către membrii comisiei, ele trebuie redactate integral din nou, ceea ce reprezintă o risipă nejustificată de resurse.

2.) Funcționarii publici nu au posibilitatea de a comunica de pe calculatorul lor direct cu cetățenii prin e-mail. Orice e-mail primit pe adresa central de e-mail a Municipiului este tipărit, distribuit, apoi răspuns pe calculator, tipărit, scanat și trimis iar prin e-mail. Acest proces poate dura și câteva zile. Așadar, comunicarea cu cetățenii este îngreunată prin aceste proceduri super birocratizate. Majoritatea primăriilor din țară folosesc ori adrese de e-mail pe direcții sau chiar personalizate.