Guvernare participativă – ”Dialoguri sighișorene”

Priorități:

1.) Amenajarea unei săli mai mari pentru ședințele Consiliului Local, transmiterea live a acestora și accesul la înregistrare pe pagina de web a Municipiului Sighișoara;

2.) Bugetare participativă;

3.) Inițierea unor Dialoguri Sighișorene tematice în cartiere, între administrația publică, Consiliul Local, alte instituții publice, mediul de afaceri, mediul asociativ și cetățenii.

Amenajarea unei săli mai mari pentru ședințele Consiliului Local, transmiterea live a acestora și accesul la înregistrare pe pagina de web a Municipiului Sighișoara Actuala conducere nu a oferit condiții demne pentru participarea cetățenilor la ședințele de consiliu. Sala este mult prea mică, aerisirea este insuficientă. Acceptarea acestor condiții de către conducere și refuzul de a transmite live ședintele sunt semne clare că nu se dorește participarea cetățenilor la acestea.

Bugetare participativă – Bugetul Municipiului Sighișoara este prezentat într-un mod netransparent. Dorim ca bugetul să fie prezentat astfel încât să înțeleagă fiecare cetățean pentru ce sunt cheltuiți banii lui, trebuie să rezulte clar și prin grafice care este ponderea pentru cheltuieli salariale și pentru investiții. Trebuie prezentată o analiză economică a bugetului. Numai informațiile clare fac posibilă o elaborare a bugetului împreună cu cetățenii, un exemplu de urmat fiind Primăria din Oradea, condusă de un primar liberal.

Dialoguri Sighișorene – Pentru a interconecta activitatea administrației publice cu nevoile cetățenilor propunem inițierea Dialogurilor Sighișorene tematice în cartiere, între administrația publică, Consiliul Local, alte instituții publice, mediul de afaceri, mediul asociativ și cetățenii.

Astfel, lunar vom organiza o adunare pe câte una din următoarele teme:

• Familii, copii și tineret;

• Seniori;

• Învățământ, educație, formare profesională;

• Infrastructură, trafic rutier, pietonal, cu bicicleta • Cultură;

• Provocări sociale ale societății • Economie;

• Sport • Sănătate • Economie și turism;

• Mediu înconjurător și sustenabilitate (curățenie);

• Implicarea ONG-urilor în politici publice.