Grup de Acțiune Locală Urbană – GAL Urban

Obiectivul nostru este aprobarea cât mai rapidă a unei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL). Un obiectiv specific al acestei SDL – instrument funcţional în multe oraşe din România, dar nu există în cazul oraşului nostru – este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM (Zone Urbane Marginalizate identificate pe teritoriul Municipiului Sighişoara), alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Vom demara ulterior acţiunea de constituire a GAL Urban Sighişoara pentru a aduce la îndeplinire obiectivele SDL.

GAL Urban Sighişoara va reuni reprezentanţi ai sectorului public şi privat, precum și ai comunităților care promovează interesele socio-economice locale.

GAL Urban Sighişoara va reprezenta un actor social local care va putea elabora și înainta o serie de proiecte având ca scop procesul de incluziune socială locală, inclusiv a comunităților de romi din Sighişoara. Prin intermediul acestui organism social local se vor putea realiza o serie de parteneriate locale, județene și regionale, în care, în același mod, să se poată propune diferite acțiuni și proiecte. GAL-urile Urbane deja existente beneficiază de finanţare prin DLRC – instrument de dezvoltare teritorială al Comisiei Europene pentru perioada 2014 – 2020 în vederea combaterii sărăciei şi a excluziunii sociale de la nivel urban.

Sighişoara nu a avut acces la aceste fonduri, în lipsa unui GAL Urban, dar poate oricând să aplice la fondurile structurale UE în momentul în care va avea un GAL Urban.

Gal Urban Sighişoara este un proiect care intenționează să devină o prezență permanentă în comunitate. Prin acest instrument vom putea identifica, evalua și implica în problemele comunității, atât prin membrii și personalul angajat, cât și prin încurajarea comitetelor zonale (reprezentanți din ZUM-uri) care vor fi învățaţi cum să identifice și să prioritizeze problemele apărute și apoi să se implice împreună cu comunitățile din care fac parte, în găsirea unor soluții viabile și în atragerea de fonduri europene. GAL Urban Sighişoara este deschis oricărei persoane sau organizații din teritoriul SDL. În plus, în GAL sunt invitate să participe instituțiile publice de la nivel local cu responsabilități în domeniile relevante pentru integrarea comunităților marginalizate.