Valorificarea Dealului Cetății – patrimoniu cultural și natural

Zidul cetății Sighișoara și turnurile au fost construite pentru apărare. Cu regret constatăm că tot dealul cetății în exteriorul zidurilor nu este întreținut și amenajat cum trebuie.

Propunem amenajarea unei poteci culturale care înconjoară zidurile cetății, cu zone de repaus amenajate cu mese, bănci, cu un loc de joacă, cu panouri informative.

Poteca va începe la Turnul Croitorilor, de-a lungul zidului spre Turnul Fierarilor, Sala Sander și Liceul Joseph Haltrich și în direcția opusă paralel cu str. Anton Pann, spre Biserica din Deal. Scările și balustradele care duc spre Anton Pann și E60 sunt neîngrijite și prăbușite.

Peisagistica în acea zonă trebuie regândită împreună cu cetățenii, specialiști în domeniu și specialiști în patrimoniu. Viziunea noastră pentru această zonă este un parc, o zonă amenajată si vizibilă când intră mașinile în oraș, o zona pentru sighișoreni și oaspeții orașului.

Dealul Cetății este plin de plante invazive, cum este cenușerul (fals oțetar). Potecile sunt neîntreținute și inaccesibile. Mai jos de Bastionul Cositorarilor a existat o construcție, urme de faianță încă sunt vizibile pe zidul cetății și asta de mai bine de 20 de ani. Mai jos, pe vremuri au fost grădinile Misselbacher. Structura teraselor încă este vizibilă, dar invadată de vegetație sălbatică.

Lângă Liceul Haltrich, la începutul secolului trecut, a fost amenajat un parc educațional-dendrologic, în care se regăseau specii exotice de arbori care s-au aclimatizat și s-au răspândit și în alte zone ale orașului (ex. Ginko Biloba).

În nordul dealului există un ansamblu de cimitire extraordinar de valoros: cimitirul săsesc al Bisericii Evanghelice C. A., cimitirul Bisericii Ortodoxe, cel al Bisericii Catolice și al Bisericii Unitariene. Acest ansamblu de cimitire este oglinda conviețuirii pașnice a etniilor cu diferite religii de-a lungul secolelor.

Ansamblul de cimitire trebuie pus în valoare din punct de vedere turistic, în urma unui dialog cu cultele care îl administrează. Primăria poate oferi indicatoare și panouri explicative și poate contribui la întreținerea potecilor. Acest peisaj cultural, inițial cu rol de apărare, ne propunem să devină o zonă de întâlnire și interacțiune, un peisaj cultural demn de un sit UNESCO.