Stimularea implicării cetățenilor – finanțări pentru proiecte comunitare

Considerăm că o parte importantă a activităţii Primăriei care a fost total neglijată este relaţia cu societatea civilă din Sighişoara. Primăria nu a încurajat deloc dezvoltarea societăţii civile din oraşul nostru.

Sectorul ONG în Sighişoara este foarte dinamic și multe asociaţii s-au alăturat demersurilor noastre deoarece avem un interes comun: dezvoltarea oraşului.

Există asociaţii implicate în proiecte sociale, educaţionale, culturale și economice. Activitatea lor a generat performanţe.

Municipiul Sighișoara a acordat până în 2018 finanțări nerambursabile ONG-urilor. În ultimii doi ani, concursul de proiecte a fost o bătaie de joc din cauză că era previzibil cine va primi finanțarea. Considerăm că finanțările nerambursabile reprezintă un instrument de stimulare a inițiativelor cetățenești la care, spre exemplu, pot aplica și asociațiile de proprietari ale blocurilor, în vederea amenajării spațiilor verzi din împrejurimi. Sunt multe alte domenii pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile, spre exemplu proiecte care vizează:

  • seniorii,
  • familiile,
  • tineretul,
  • sportul,
  • cultura,
  • domeniul social si incluziunea socială a grupurilor vulnerabile,
  • Sighișoara verde,
  • educația,
  • cultele și așa mai departe.

Anual trebuie organizat un concurs de proiecte, la care ONG-urile să aplice pentru finanţare. Trebuie elaborat un regulament nou care asigură transparenţă maximă în ceea ce priveşte condiţiile de participare și implementare a proiectelor.

Domeniile pentru care se va acorda finanţare vor corespunde cu temele de interes ale cetăţenilor rezultate în urma dezbaterilor publice pe care Primăria le va organiza. Este foarte important să fie oferită consiliere pentru potențialii aplicanți și un seminar de instruire pentru cei ale căror proiecte au fost selectate pentru finanțare. O condiție esențială este implicarea evaluatorilor externi, care asigură o evaluare echidistantă a proiectelor depuse.

Guvernare participativă în Sighişoara înseamnă cooptarea mediului asociativ în toate proiectele de dezvoltare a oraşului.