Dialog cu societatea civilă și religioasă

Dorim să abordăm o problemă care nu a fost aproape deloc discutată în dezbaterile publice legate de Sighişoara: relaţia Primăriei cu cultele religioase.

Ceea ce dă o notă cu totul deosebită oraşului nostru este diversitatea religioasă. Secole de-a rândul, români, maghiari, saşi, romi au convieţuit în armonie la Sighişoara şi au învăţat să se respecte reciproc din punct de vedere confesional.

Am admirat întotdeauna la sași și maghiari dăruirea pe care o manifestă legat de practicarea propriilor religii. Românii sunt la fel de credincioşi şi participă activ la viaţa Bisericii din care fac parte. Cultele nou venite în Sighişoara după 1990 s-au integrat foarte bine şi îşi aduc aportul la viaţa comunităţii.

Toate cultele religioase din Sighişoara sunt implicate în programe sociale, ajută administraţia şi o fac într-un mod exemplar.

Duminica, lăcaşurile de cult au activitate intensă. Oraşul trăieşte intens ceremoniile religioase.

Primăria se va implica în continuare în sprijinirea logistică și financiară a activităţii sociale a tuturor cultelor religioase.

Ceea ce lipseşte în acest moment este dialogul constant al Primăriei cu aceste culte. Primăria nu ştie care sunt nevoile acestora, cum şi când se poate implica eficient.

Periodic trebuie inițiate dialoguri cu toate cultele religioase prezente în Sighişoara.