Creșe, grădinițe, școli moderne şi avantajele învăţământului dual pentru Sighişoara

O problemă deosebită cu care se confruntă Sighişoara este lipsa locurilor în creşe. Vom acorda prioritate construcţiei de noi creşe şi extinderii celor existente.

Situaţia grădiniţelor este nesatisfăcătoare. Este nevoie de o grădiniţă nouă în Bărăgan, cu program prelungit. Primăria trebuie să se implice în ceea ce priveşte dotările grădiniţelor şi amenajarea spaţiilor verzi din proximitatea acestora.

Pentru a rezolva problema creşelor şi a grădiniţelor din oraşul nostru, vom implica marii angajatori. În unităţile economice din Sighişoara lucrează părinţi cărora trebuie să li se asigure cele mai bune condiţii pentru copiii lor.

Primăria nu a investit fonduri pentru reparaţia şi întreţinerea şcolilor aşa cum ar fi putut să o facă, în detrimentul dezvoltării fireşti a tinerei generaţii. Forţată de pandemie, Primăria a început să se implice, însă total insuficient.

Vom iniţia un dialog permanent cu reprezentanţii unităţilor de învăţământ din Sighişoara, profesori, părinţi şi elevi. Vom acţiona astfel încât consiliile de administraţie ale şcolilor să beneficieze de autonomie şi să poată lua cele mai bune decizii. Este esenţial ca aceste organisme să fie depolitizate. Școlile şi liceele din Sighişoara au nevoie din partea Primăriei de dotări (rechizite, aparatură etc.).

Acordăm o importanţă deosebită vieţii de familie. Știm cât de greu este să asiguri educaţia copiilor şi în acelaşi timp să ai o activitate profesională. Din acest motiv, vom încuraja şcolile din Sighişoara să creeze toate condiţiile pentru after-school, în incinta unităţilor de învăţământ. Este important ca în mediul familial părinţii să poată petrece timpul liber cu copiii fără presiunea temelor pentru acasă.

Ceea ce lipseşte complet din Sighişoara şi explică decalajul oraşului nostru faţă de alte oraşe este învăţământul dual. Alte oraşe din România au instituit această formă de învăţământ, au atras angajatorii în parteneriate durabile, au atras astfel noi investitori şi s-au dezvoltat armonios.

Potrivit OUG 94/2014 privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional care se desfăşoară pe bază de contract de muncă şi care combină pregătirea profesională ce se organizează de un operator economic cu pregătirea organizată în cadrul unei unităţi de învăţământ. Responsabilitatea privind organizarea şi funcţionarea este partajată între operatorul economic şi unitatea de învăţământ. Intenţia noastră este de a iniția un dialog cu operatorii economici pentru a vedea care sunt nevoile lor în materie de personal calificat şi care dintre aceşti operatori sunt dispuşi să se implice în organizarea învăţământului dual. Rezultatul va fi că absolvenţii acestei forme de învăţământ vor avea toate motivele să îşi construiască o carieră profesională în Sighişoara.